ندارم ,سکوت ,داشتم ,آمادگی ,شاید ,خیلی ,آمادگی ندارم ,وقتی حرفی ,عجله داشتمنود درصد مواقع،شماره های ناشناس را جواب نمیدهم.دیشب که یکنفر با یک شماره ی ناشناس پشت ِ خط بود عجله داشتم و داشتم با عزیزی صحبت میکردم.نگران ِ نبودن ِ کسی بودم و کافی بود یک دقیقه صبر کنم تا قطع شود و به ادامه ی صحبتمان بپردازیم اما قبل از یک دقیقه گوشی را برداشتم و خیلی عصبانی گفتم "بله بفرمایید؟"

جوری گفتم بفرمایید که طرف بگوید "اشتباه گرفتم" و همه چیز تمام شود.اما ناباورانه چندبار گفت الو؟و بعد از چند ثانیه سکوت و قطع و وصل شدن قطع کرد.خب فکر کنید پَریده بود وسط حرف ِ من و دوستم.عصبی شدم عجله داشتم.قطع که شد خیلی خوشحال برگشتم و به صحبتمان ادامه دادم که "خبر فلانی را نداری؟" بعد یک لحظه فکر کردم.صدای پشت ِ خط که گفت الو! شبیه صدای او بود.بعد شماره را مرور کردیم و دیدم بله!شماره را در تلگرام ذخیره کرده بودم.و من به خشن ترین شکل ممکن جواب کسی را داده بودم که داشتم سراغش را میگرفتم.

حدودا دو سه دقیقه بعد اس ام اسش را دیدم که پشت "سلام محدثه" اش کلی حرف بود.تا جواب پیامش را بدهم که عذرخواهی کنم و بگویم من اصلا آمادگی صحبت کردن ندارم؛دوباره تماسش برقرار شد و برای شدت ِ این بداخلاقی گوشی را برداشتم و عذرخواهی کردم و بعد هم به اعتراف ِ او از ترسیدن منی که دوباره روی بداخلاقش کنار رفته بود!خندیدم و خندید و خندیدیم.

بعد از حرفهایش گفتم "خب"... گفت "خب یعنی وقتی حرفی نداری قطع کن؟" خب شما وقتی حرفی نداشته باشید  به وقت ِ سکوت خداحافظی نمیکنید؟

#آمادگی ندارم با محدودیت دارم کاملا متفاوت است.من واقعا شاید خیلی پیش پا افتاده اما آمادگی یک چیزهایی را ندارم.شاید آمادگی ندارم چون دلیلی ندارم...و شاید این رفتارم مسبب این است که ته دلت بگویی "چقدر بی رحمی؛چقدر خودخواهی؛یا چقدر من برایت بی اهمیتم و و و..."

#میگفت خب چرا یهویی تماس گرفت چرا هماهنگ نکرد؟برای خودم هم سوال بود.نتیجه ام واضح بود؛اگر هماهنگ میکرد قبول نمیکردم.

#ذاتا به سکوت و صحبتهایی که با پیامک هم منتقل میشوند و به تماس منجر شوند مخالفم.

#راستش را بخواهید هنوز تصوری از تداخل ِ صحبت و سکوت و حتی تحملش را هم ندارم.

#درست یا غلط؛به شدت زمان برایم مهم است.گذرش را دقت کنیم و آرامشمان را محترم بشماریم.

منبع اصلی مطلب : سیب
برچسب ها : ندارم ,سکوت ,داشتم ,آمادگی ,شاید ,خیلی ,آمادگی ندارم ,وقتی حرفی ,عجله داشتم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : به آدمهایی که دوستشون داریم حق انتخاب بدیم